Dofinansowanie z funduszów unijnych w ramach internacjonalizacji marki

NUDYESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Tytuł projektu: Promocja i internacjonalizacja oferty Nudyess Sp. z o.o. 

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności - wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoli firmie na promowanie marki produktowej (poprzez MPG) za granicą i oferowanie kontrahentom wyróżniającej się oferty stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym. 

Łączna wartość projektu: 393 700 PLN 

Dofinansowanie ze środków UE: 334 645 PLN 

dofinansowanie nudyess intenacjonalizacja

Twój koszyk (0)

Brak produktów w koszyku