Nie sprzedawaj ani nie udostępniaj moich danych osobowych

Zgodnie z naszą Polityką Prywatności, zbieramy dane osobowe z Twoich interakcji z nami i naszą stroną internetową, w tym za pomocą plików cookies i podobnych technologii. Możemy również udostępniać te dane osobowe stronom trzecim, w tym partnerom reklamowym. Robimy to, aby pokazywać Ci reklamy na innych stronach internetowych, które są bardziej zgodne z Twoimi zainteresowaniami, oraz z innych powodów opisanych w naszej polityce prywatności.

Udostępnianie danych osobowych w celu ukierunkowanej reklamy na podstawie Twoich interakcji na różnych stronach internetowych może być uznawane za "sprzedaż", "udostępnianie" lub "ukierunkowaną reklamę" zgodnie z niektórymi przepisami dotyczącymi prywatności obowiązującymi w niektórych stanach USA. W zależności od miejsca zamieszkania, możesz mieć prawo do rezygnacji z tych działań. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa do rezygnacji, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową z włączonym sygnałem preferencji rezygnacji Global Privacy Control, w zależności od Twojej lokalizacji, potraktujemy to jako prośbę o rezygnację z działań, które mogą być uznane za "sprzedaż" lub "udostępnianie" danych osobowych lub inne wykorzystanie, które może być uznane za ukierunkowaną reklamę dla urządzenia i przeglądarki, których użyłeś do odwiedzenia naszej strony internetowej.